Регистър на съставителите на финансови отчети

Харалан Василев

Съставител на финансови отчети
Име, презиме, фамилия Харалан Василев
Номер от Регистъра 00026
Дата на вписване 30.04.2014
Дата на последна актуализация 07.05.2014
Област Хасково
Населено място гр. Хасково 6300
Адрес бул. "Г. С. Раковски" № 26, вх. А, ет. 4, офис 409
Телефон +359 878 936 139
E-mail kantoravasilev@gmail.com