Регистър на съставителите на финансови отчети

Макро М Консулт ЕООД

Съставител на финансови отчети
Предприятие Макро М Консулт ЕООД
ЕИК 203792879
Номер от Регистъра 00059
Дата на вписване 14.06.2016
Дата на последна актуализация 14.06.2016
Област София
Населено място гр. София
Адрес бул. "Дондуков" 50, ап. 16
Име на представляващ/и Маргарита Петрова
Телефон +359 879 044 740
E-mail mar.pettrova@gmail.com
Уеб сайт http://macromconsult.eu/