Регистър на съставителите на финансови отчети

Подаване на документи

Чрез настоящата процедура се подават сканирани документи за първоначален преглед за:

Кандидатстване за членство в АССП

или само за

Вписване в Регистъра на съставителите на финансови отчети

*Приетите членовете на АССП се вписват в Регистъра безплатно. 

 

Виж документи за членство в АССП тук.

Виж документи само за Регистъра тук.

 

Подаване на документи:

Прикачете:
1. Заявление за вписване в Регистъра или за членство в АССП (едно от двете): *
2. Прикачете файл извлечение за фирмата от сайта на Търговския регистър:
3. Свидетелство за съдимост за всеки представляващ: *
4. Декларация (Образец № 1) за образование и стаж за всеки представляващ: *
5. Документи за стаж за всеки представляващ: *
6. Документи за образование на всеки представляващ: *
[Формат на файловете: gif, jpg, jpeg, png, pdf, zip или rar при максимален размер на всеки 5 MB.]